Interim-directeur basisonderwijs
Onderwijs is prachtig! Het is jammer als de ontwikkeling van een school stilstaat als er tijdelijk geen leider is.
Mijn werkwijze is pragmatisch. Ik sluit aan bij wat er is en waar de situatie om vraagt. Ik heb een duidelijke visie op onderwijs en ken het klappen van de zweep. Ik deel mijn kennis en ervaring graag met anderen, maar leer zelf ook elke keer weer van mijn tijdelijke collega’s. Leren van elkaar, dat we allemaal steeds ‘wijzer’ worden, dat is voor mij de kern. Vandaar: LerenderWijs!

Situaties waarin LerenderWijs ingezet kan worden:
   bij langdurige ziekte van de directeur;
   voor een nul-meting, voordat een nieuwe directeur wordt geworven;
   
in de periode voor een fusie.

Advies
Leerlingen, ouders, bestuur, overheid, allemaal hebben ze hun eigen belangen en verwachtingen. Hoe ga je hiermee om? Wat is je focus? Samen met de directeur en het team gaat LerenderWijs op zoek naar antwoorden op vraagstukken.

Onderwerpen kunnen zijn:
   Vraagstukken op het gebied van kwaliteitszorg.
   Zicht krijgen op de doorgaande lijn in het primaire proces.
   In kaart brengen van de fase van ontwikkeling van leerkrachten in verband met de cao-eisen.
   
Gesprekken voeren met leerkrachten over hun ontwikkeling.

Gespreksleider en dagvoorzitter
In overleggen kunnen de emoties soms hoog oplopen. In lastige situaties kan ik ondersteunen door vanuit een neutrale positie het gesprek leiden.

Dit kan bijvoorbeeld in de volgende situaties:
   een teamgesprek;
   een ouderavond;
   studiedagen.

Coaching
Een blik van een ander kan heel andere perspectieven opleveren. Dat is wat ik graag wil bereiken tijdens coaching. Mensen uitdagen uit hun comfortzone te komen. Mensen motiveren om in actie te komen. Of juist iemand laten inzien dat niet alles in de cirkel van invloed ligt.

Voorbeelden van thema’s waarop ik mensen coach:
   Plezier in werk: ombuigen van werkdruk en stress.
   Organiseren van het werk.
   Moeilijke gesprekken voeren.